ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ένωσης Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων