ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ένωσης Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων

Τροποποιημένο Καταστατικό

Καταστατικό